بن بست

 

بن بست که شرحی است بر زندگی و آثار صادق هدایت، به قلم مهدی رهبری و توسط نشر کویر به چاپ رسید. این کتاب به منظور بررسي زندگي، انديشه‌ها و مرگ صادق هدايت تدوين شده و طي آن بيشترين تمرکز و تلاش بر روی آثار وي صورت گرفته است. به اين منظور متن‌های بسياري که از او تاکنون به چاپ رسيده‌اند، جهت تأييد و يا رد آن‌ها در انتساب به وي، با يکديگر مطابقت داده شده‌اند. همچنين به‌منظور بررسي دقيق انديشه‌هاي هدايت و ارائه تفسيري بهتر از آن‌ها، از روش زباني در اين اثر استفاده شده است که مبتني بر شناخت محيطي، تاريخي، جامعه‌شناختي، روان‌شناختي، سياست‌شناختي و مانند آن‌ها در ايران و جهان است. بر اساس روش هرمنوتيک کلاسيک نيز سعي شده تا با نويسنده و زمانه‌اش نوعي همدلي براي درک بهتر انديشه‌ها و دغدغه‌هاي وي صورت پذيرد.

آخرین پست‌ها