کیلومتر ۱۱ جاده قدیم ارومیه به سلماس

 

کیلومتر ۱۱ جاده قدیم ارومیه به سلماس اولین کار بلند حامد حبیبی روایتی است بی‌وقفه از زمانی از دست رفته. حبیبی که با داستان‌های کوتاهش بین مخاطبان ادبیات ایران شناخته شده است در این داستان نیز استراتژی فکری و فلسفی آثار قبلش را پیگیری می‌کند. در این روایت با نویسنده‌ای جوان روبرو می‌شویم که به پدیده‌ها و تاریخ و آدم‌های پیرامونش حساسیت دارد. او مدام این چهره‌ها و زمان‌ها را احضار می‌کند تا فضای شهری را بسازد که انگار در حال انهدام است. انهدام زیبایی و جوانی. این اثر درباره برخورد با واقعیت نامهربان جهان بیرون است و جوانی که تلاش می‌کند مقاومت کند در مقابل این هجمه تاریخی. این اثر توسط نشر چشمه و در مجموعه کتاب‌های قفسه آبی به چاپ رسیده است.

آخرین پست‌ها