ویتگنشتاین: قواعد و زبان خصوصی منتشر شد

سول کريپکي، فيلسوف برجسته معاصر، در کتاب حاضر به تفصيل درباره تحليل ويتگنشتاين از مفهوم پيروي از قاعده بحث مي‌کند و خوانشي از استدلال مشهور زبان خصوصي را مطرح مي‌کند. در اين کتاب که از زمان انتشارش در 1982 همواره آن را از جهت روشني بيان و عمق استدلال‌ها ستوده‌اند، کريپکي از جمله شباهت‌هاي بحث ويتگنشتاين با استدلال‌هاي شکاکانه بارکلي و هيوم مي‌پردازد. پي‌نوشت کتاب نظر ويتگنشتاين را درباره مسأله اذهان ديگر بررسي مي‌کند. اين اثر توسط کاوه لاجوردي ترجمه شده و به همت نشر مرکز به چاپ رسيده است. مترجم معتقد است: «در اهميت اين کتاب به دشواري بشود مبالغه کرد. کسي که چند دهه است از برجسته‌ترين فيلسوفان نيمه دوم قرن بيستم و بلکه همه آن قرن محسوب مي‌شود درباره متني از فيلسوفي نوشته است که چندين دهه است که از برجسته‌ترين فيلسوفان نيمه اول قرن بيستم و بلکه همه قرن​‌ها شمرده مي‌شود و اين کتاب نه کتابي داستاني و عامه پسند درباره تولد و مرگ و ثروت خانوادگي و غرايب رفتاري ويتگنشتاين، که درباره يک استدلال محوري فلسفه متأخر اوست.»

آخرین پست‌ها