داستان «کِی صفر» نوشته دان دُلیلو منتشر شد

داستان هنگامی آغاز می‌شود که همسر جوان راس لاکهارت، میلیاردر شصت‌ساله،  بیمار شده است و خانواده لاکهارت دچار بحرانی جدی می‌شود. راس از مدت‌ها پیش در مجموعه‌ای مخفی که به نحوی به مقابله با مرگ می‌پردازد، سرمایه‌گذاری کرده است. آن‌ها بدن فرد بیمار را تا زمانی که علم به درجه‌ای برسد که بتواند او را به زندگی برگرداند، منجمد می‌کنند. بیماری آرتیس بهانه‌ای می‌شود تا این خانواده قدم در این راه بگذارد و در مقابل جبر مرگ بایستد.

جدیدترین اثر دان دُلیلو، نویسنده مطرح برفک، تاریکی‌های جهان – تروریسم، سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها، قحطی و طاعون – را در مقابل زیبایی و انسانیت در زندگی روزمره، عشق و نوازش صمیمی زمین و خورشید قرار می‌دهد.

کتاب «کِی صفر» را سهیل سمّی به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در ۲۵۶ صفحه و به قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر کرده است.

آخرین پست‌ها