تطور انواع

به طور قطع و يقين يكي از تاثيرگذارترين نظريه‌هاي علمي در طول تاريخ بشر نظريه تكامل يا به طور دقيق نظريه تطور است، ديدگاهي علمي كه نخستين‌بار دقيق‌ترين و مستدل‌ترين بيان آن در قرن نوزدهم ميلادي توسط چارلز رابرت داروين (١٨٨٢-١٨٠٩) دانشمند زيست‌شناس بريتانيايي ارايه شد و به سرعت ابعادي بسيار گسترده‌تر از حوزه زيست‌شناسي يافت و بر شاخه‌هاي گوناگون معرفت بشري تاثير گذاشت، به گونه‌اي كه برخي داروين را در كنار گاليله (كپرنيك و كپلر)، نيوتن و فرويد يكي از بنيانگذاران جهان‌بيني علمي معاصر معرفي مي‌كنند. با پيشرفت علم زيست‌شناسي به خصوص در سايه دانش ژنتيك شواهد به نفع نظريه داروين افزايش يافت گو اينكه نظريه او قدرت تبيين‌كنندگي بالايي در توضيح پديده‌ها و مشاهدات دانشمندان داشت. اين همه البته به معناي قطعي و يقيني بودن نظريه او و خطاناپذير آن نيست. كتاب چيستي تكامل نوشته ارنست ماير
(٢٠٠٥-١٩٠٤) زيست‌شناس امريكايي آلماني‌تبار و يكي از سرشناس‌ترين تطورگرايان ممعاصر پس از داروين است كه با بياني روشن و شفاف اين نظريه را توضيح مي‌دهد. ماير كه خود سهم بسزايي در توسعه اين نظريه داشته، در اين اثر كوشيده تصويري جامع و در عين حال نه‌چندان پيچيده از نظريه تطور يا چنان كه مهدي صادقي، مترجم كتاب نوشته نظريه تكامل ارايه دهد تا علاوه بر زيست‌شناسان، خوانندگان با گرايش‌هاي مختلف نيز در جريان اين نظريه و شواهد و همچنين كم و كاستي‌هاي آن قرار گيرند. لازم به ذكر است كه نظريه‌هاي تكاملي گوناگوني در طول دو سده گذشته براي تبيين تغييرات ارايه شده در پديده‌ها ارايه شده است، اما نظريه تكامل دارويني بيش از ساير نظريه‌هاي تكامل گرايانه مورد پذيرش و البته مخالفت قرار گرفته است.
منبع: روزنامه اعتماد

آخرین پست‌ها