از اینجا تا بی‌نهایت؛ دورنمایی از آینده علم

كتاب «از اينجا تا بي‌نهايت؛ دورنمايي از آينده علم» نوشته «مارتين ريس» را «محمدابراهيم محجوب» به فارسي برگردانده است. در بخش اعظم تاريخ، تهديدات از سوي طبيعت مي‌آمده‌اند، از جمله بيماري، زلزله، سيل و مانند اينها. اما اينك اين خود ما انسان‌ها هستيم كه تهديد به‌شمار مي‌آييم. اين مساله مضمون سلسله سخنراني‌هايي است كه دكتر مارتين ريس، يكي از رهبران فكري جهان معاصر و رييس پيشين انجمن سلطنتي علم انگلستان، در سال ۲۰۱۰ در بي‌بي‌سي ايراد كرد و اينك اين كتاب كوچك بر پايه آنها شكل گرفته است. نويسنده اين كتاب معتقد است كه ما بيش از هر زمان ديگري تحت تاثير علم هستيم: كاربرد علم زندگي ما را دگرگون مي‌كند و يافته‌هاي علمي به درك ما از جهان و آنچه وراي آن است عمق مي‌بخشند.
اين دگرگوني‌ها عمدتا سودمند هستند اما غالبا با تهديداتي همراهند و از نظر اخلاقي ما را به چالش مي‌كشند. در چهل‌وپنج ميليون قرن تاريخ زمين، اين نخستين قرني است كه در آن، نوعي از انواع، يعني نوع بشر، اين قدرت را دارد كه سرنوشت سرتاسر زيست‌كره را رقم بزند. دكتر ريس معتقد است پرسش‌هايي درباره منشأ انسان، حيات در فضا، سرنوشت دوردست ما و قوانين طبيعت و پرسش‌هايي كه هنوز پاسخي براي آنها نيافته‌ايم و پاسخ برخي از آنها را شايد هرگز نتوانيم پيدا كنيم، براي بسياري از مردم جذابند. اما گذشته از اين جذابيت، دليلي متفاوت داريم براي اينكه چرا مفاهيم كليدي علمي چنين انتشار گسترده‌اي دارند و آن اين است كه اگر حسي نسبت به علم نداشته باشيم (و بلد نباشيم چگونه ريسك و عدم قطعيت را ارزيابي كنيم) نمي‌توانيم به عنوان شهروند در زنجيره فزاينده مسائل مهم سياسي (مانند انرژي، بهداشت، محيط زيست و از اين دست) كه وجه علمي دارند، مشاركت كنيم.
منبع: روزنامه اعتماد
آخرین پست‌ها